آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانى

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانى

1398-03-29

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانى با ظاهر مناسب و شیک با حقوق ثابت

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانى با ظاهر مناسب و شیک با حقوق ثابت

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی