آگهی استخدام کارمند آقا در شرکت خصوصی حمل و نقل باربران

استخدام کارمند آقا در شرکت خصوصی حمل و نقل باربران

1398-03-29

استخدام کارمند آقا در شرکت خصوصی حمل و نقل باربران با حقوق مکفی به همراه بیمه در محدوده شهر ری

استخدام کارمند آقا در شرکت خصوصی حمل و نقل باربران با حقوق مکفی به همراه بیمه در محدوده شهر ری

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی