آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-03-29

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر با موقعیت مناسب برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به کار

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر با موقعیت مناسب برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به کار

تهران تهران ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی