آگهی استخدام منشی در شرکتی با حوزه کاری محصولات بهداشتی

استخدام منشی در شرکتی با حوزه کاری محصولات بهداشتی

1398-03-29

استخدام منشی در شرکتی با حوزه کاری محصولات بهداشتی به صورت تمام وقت با حقوق 1/300 م محدوده شادمان

استخدام منشی در شرکتی با حوزه کاری محصولات بهداشتی به صورت تمام وقت با حقوق 1/300 م محدوده شادمان

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی