آگهی استخدام منشی خانم در کلینیک رادیولوژی

استخدام منشی خانم در کلینیک رادیولوژی

1398-03-29

استخدام منشی خانم در کلینیک رادیولوژی با ظاهر مناسب متعهد و وقت شناس محدوده سعادت آباد

استخدام منشی خانم در کلینیک رادیولوژی با ظاهر مناسب متعهد و وقت شناس محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی