آگهی استخدام منشی خانم در واحد اداری کارخانه تولید اسباب بازی

استخدام منشی خانم در واحد اداری کارخانه تولید اسباب بازی

1398-03-29

استخدام منشی خانم در واحد اداری کارخانه تولید اسباب بازی با حقوق 4 م به همراه بیمه به صورت تمام وقت

استخدام منشی خانم در واحد اداری کارخانه تولید اسباب بازی با حقوق 4 م به همراه بیمه به صورت تمام وقت

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی