آگهی استخدام عکاس در مجموعه هنری

استخدام عکاس در مجموعه هنری

1398-03-29

استخدام عکاس در مجموعه هنری برای تکمیل تیم خود . فقط برای همکاران خلاق - با تجربه و آشنا به امور مرتبط

استخدام عکاس در مجموعه هنری برای تکمیل تیم خود . فقط برای همکاران خلاق - با تجربه و آشنا به امور مرتبط

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی