آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1398-03-29

استخدام برقکار ساختمان ماهر و یا نیمه ماهر

استخدام برقکار ساختمان ماهر و یا نیمه ماهر

تهران فشم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی