آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-03-29

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با محیط مناسب برای خانم های آشنا به امور عکاسی و ادیت عکس

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با محیط مناسب برای خانم های آشنا به امور عکاسی و ادیت عکس

تهران دروازه شمیران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی