آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-03-29

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت پخش غذا با درآمدی مکفی

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت پخش غذا با درآمدی مکفی

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی