آگهی استخدام راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس

1398-03-29

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس با درآمد خوب

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی