آگهی استخدام راننده با وانت و نیسان

استخدام راننده با وانت و نیسان

1398-03-29

استخدام تعدادی راننده با وانت و نیسان جهت کار در دفتر باربری با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با وانت و نیسان جهت کار در دفتر باربری با زنگ خور بالا

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی