آگهی استخدام راننده با نیسان و وانت پراید یخچالدار

استخدام راننده با نیسان و وانت پراید یخچالدار

1398-03-29

استخدام تعدادی راننده با نیسان و وانت پراید یخچالدار جهت حمل ساندویچ با مزایا

استخدام تعدادی راننده با نیسان و وانت پراید یخچالدار جهت حمل ساندویچ با مزایا

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی