آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت بیمه ایران

استخدام کارمند خانم در شرکت بیمه ایران

1398-03-28

استخدام کارمند خانم در شرکت بیمه ایران با ظاهر مناسب و اداری متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم در شرکت بیمه ایران با ظاهر مناسب و اداری متعهد و وقت شناس با حقوق مکفی

تهران شادمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی