آگهی استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت ساختمانی

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت ساختمانی

1398-03-28

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت ساختمانی با ساعت کار 9 الی 17/30 با ظاهر آراسته در محدوده سعادت آباد

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت ساختمانی با ساعت کار 9 الی 17/30 با ظاهر آراسته در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی