آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال

استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال

1398-03-28

استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 1/200 ک در محیط زنانه

استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق 1/200 ک در محیط زنانه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی