آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-03-28

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی منظم و متعهد توانایی مذاکره باانگیزه و روحیه کار تیمی با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی منظم و متعهد توانایی مذاکره باانگیزه و روحیه کار تیمی با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی