آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت اداری

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت اداری

1398-03-28

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت اداری با حقوق 1/500 م به همراه بیمه در محدوده ورامین

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت اداری با حقوق 1/500 م به همراه بیمه در محدوده ورامین

تهران ورامین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی