آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

1398-03-28

استخدام کارگر ساده ساختمانی . روزی دو ساعت اضافه کار .

استخدام کارگر ساده ساختمانی . روزی دو ساعت اضافه کار .

تهران ولنجک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی