آگهی استخدام کارگر کانترکار

استخدام کارگر کانترکار

1397-08-07

استخدام کارگر کانترکار در رستوران محدوده سعادت آباد همراه با امکانات رفاهی

استخدام کارگر کانترکار در رستوران محدوده سعادت آباد همراه با امکانات رفاهی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی