آگهی استخدام بازاریاب جهت گروه بازرگانی موجک

استخدام بازاریاب جهت گروه بازرگانی موجک

1398-03-28

استخدام بازاریاب باتجربه و با روابط عمومی بالا جهت گروه بازرگانی موجک برای فروش محصولات .

استخدام بازاریاب باتجربه و با روابط عمومی بالا جهت گروه بازرگانی موجک برای فروش محصولات .

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی