آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه مبلمان

استخدام فروشنده جهت فروشگاه مبلمان

1398-03-28

استخدام فروشنده مجرب وبا تجربه جهت فروشگاه مبلمان در بازار مبل با شرایط کاری مناسب.

استخدام فروشنده مجرب وبا تجربه جهت فروشگاه مبلمان در بازار مبل با شرایط کاری مناسب.

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی