آگهی استخدام بازاریاب جهت کار در صنف الکتریکی برقی

استخدام بازاریاب جهت کار در صنف الکتریکی برقی

1398-03-28

استخدام بازاریاب با فن بیان بالا جهت کار در صنف الکتریکی برقی با حقوق و مزایای مکفی و مناسب.

استخدام بازاریاب با فن بیان بالا جهت کار در صنف الکتریکی برقی با حقوق و مزایای مکفی و مناسب.

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی