آگهی استخدام راننده با وانت مسقف

استخدام راننده با وانت مسقف

1398-03-27

استخدام راننده با وانت مسقف جهت کار در شرکت انیک با درآمد خوب و مزایا

استخدام راننده با وانت مسقف جهت کار در شرکت انیک با درآمد خوب و مزایا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی