آگهی استخدام منشی در شرکت پتروتیم

استخدام منشی در شرکت پتروتیم

1398-03-27

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به فضای مجازی و ارتقا آن. فقط بانوان فعال و خوش برخورد تماس بگیرند

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به فضای مجازی و ارتقا آن. فقط بانوان فعال و خوش برخورد تماس بگیرند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی