آگهی استخدام معلم پایه ششم در دبستان دخترانه

استخدام معلم پایه ششم در دبستان دخترانه

1398-03-27

استخدام معلم پایه ششم در دبستان دخترانه . تحصیلات دانشگاهی مرتبط . خلاق . آشنا به روشهای جدید تدریس

استخدام معلم پایه ششم در دبستان دخترانه . تحصیلات دانشگاهی مرتبط . خلاق . آشنا به روشهای جدید تدریس

کرج محمد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی