آگهی استخدام گرافیست در کانون تبلیغاتی

استخدام گرافیست در کانون تبلیغاتی

1398-03-27

استخدام گرافیست در موسسه هنری فقط برای افراد ماهر و آشنا به کار. رزومه و نمونه کارها به واتسپ ارسال شود

استخدام گرافیست در موسسه هنری فقط برای افراد ماهر و آشنا به کار. رزومه و نمونه کارها به واتسپ ارسال شود

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی