آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-03-27

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر. آشنا به فضای مجازی و امور مرتبط- فتوشاپ و سایر امور رایانه ای.

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر. آشنا به فضای مجازی و امور مرتبط- فتوشاپ و سایر امور رایانه ای.

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی