آگهی استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

1397-08-07

استخدام کارگر ساده جهت ظرفشویی در رستوران محفل

استخدام کارگر ساده جهت ظرفشویی در رستوران محفل

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی