آگهی استخدام کارگر ساده در تهیه غذای یاک

استخدام کارگر ساده در تهیه غذای یاک

1397-08-07

استخدام کارگر ساده در تهیه غذای یاک ترجیحا خانم در محیطی امن و دوستانه

استخدام کارگر ساده در تهیه غذای یاک ترجیحا خانم در محیطی امن و دوستانه

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی