آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت دانا پرداز

استخدام کارمند اداری در شرکت دانا پرداز

1398-03-27

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر با شرایط بسیار خوب برای افراد دارای تجربه در این زمینه و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر با شرایط بسیار خوب برای افراد دارای تجربه در این زمینه و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی