آگهی استخدام منشی در مرکز مشاوره

استخدام منشی در مرکز مشاوره

1398-03-27

استخدام منشی در موسسه معتبر. برای افراد خوش برخورد و دارای آشنایی کامل به امور فضای مجازی

استخدام منشی در موسسه معتبر. برای افراد خوش برخورد و دارای آشنایی کامل به امور فضای مجازی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی