آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر

استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر

1398-03-27

استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر فقط برای افراد بسیار با تجربه - خوش صحبت و آشنا به امور مرتبط

استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر فقط برای افراد بسیار با تجربه - خوش صحبت و آشنا به امور مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی