آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز

استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز

1398-03-27

استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز. فعال -خوش صحبت و دارای تجربه کاری در این زمینه

استخدام کارمند اداری در شرکت مجاز. فعال -خوش صحبت و دارای تجربه کاری در این زمینه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی