آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت نفت و گاز

استخدام کارمند اداری در شرکت نفت و گاز

1398-03-27

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز برای افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز برای افراد دارای تحصیلات مرتبط و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی