آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی اداری

استخدام منشی خانم در شرکتی اداری

1398-03-26

استخدام منشی خانم در شرکتی اداری با حقوق وزارت کار به همراه بیمه با ظاهری آراسته

استخدام منشی خانم در شرکتی اداری با حقوق وزارت کار به همراه بیمه با ظاهری آراسته

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی