آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1398-03-26

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود . لطفا تماس بگیرید

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود . لطفا تماس بگیرید

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی