آگهی استخدام ناخن کار با اجاره میز

استخدام ناخن کار با اجاره میز

1397-08-07

استخدام ناخن کار حرفه ای و پرمشتری با اجاره میز در سالن زیبایی لوکس محدوده پونک

استخدام ناخن کار حرفه ای و پرمشتری با اجاره میز در سالن زیبایی لوکس محدوده پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی