آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

1398-03-26

استخدام کارگر ساده ساختمانی جهت پر کردن میکسر

استخدام کارگر ساده ساختمانی جهت پر کردن میکسر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی