آگهی استخدام لوله کش ساختمان

استخدام لوله کش ساختمان

1398-03-26

استخدام لوله کش ساختمان ماهر آشنا به لوله کشی پلیکا و سرد و گرم

استخدام لوله کش ساختمان ماهر آشنا به لوله کشی پلیکا و سرد و گرم

تهران قیام دشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی