آگهی استخدام راننده با وانت

استخدام راننده با وانت

1398-03-26

استخدام تعداد 50 نفر راننده با وانت جهت همکاری در وانت تلفنی با درآمد بالا

استخدام تعداد 50 نفر راننده با وانت جهت همکاری در وانت تلفنی با درآمد بالا

شیراز پایگاه هوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی