آگهی استخدام راننده با نیسان

استخدام راننده با نیسان

1398-03-25

استخدام تعدادی راننده با نیسان مسقف جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد مکفی و مزایا

استخدام تعدادی راننده با نیسان مسقف جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد مکفی و مزایا

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی