آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1398-03-25

استخدام یک نفر موتورسوار منظم جهت ارسال غذا با درآمدی مکفی

استخدام یک نفر موتورسوار منظم جهت ارسال غذا با درآمدی مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی