آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-03-25

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی حتی برای افراد بدون تجربه در این زمینه . ارتباط از طریق واتسپ یا تلگرام

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی حتی برای افراد بدون تجربه در این زمینه . ارتباط از طریق واتسپ یا تلگرام

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی