آگهی استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

1398-03-25

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی برای تکمیل کادر حرفه ای خود. فقط افراد آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی برای تکمیل کادر حرفه ای خود. فقط افراد آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی