آگهی استخدام کباب زن ماهر در رستوران حوالی پاسداران

استخدام کباب زن ماهر در رستوران حوالی پاسداران

1397-08-07

استخدام کباب زن ماهر در رستوران حوالی پاسداران همراه با جای خواب و غذا

استخدام کباب زن ماهر در رستوران حوالی پاسداران همراه با جای خواب و غذا

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی