آگهی استخدام منشی خانم در مطب

استخدام منشی خانم در مطب

1397-08-07

استخدام منشی خانم در مطب با روزهای کار شنبه الی 4شنبه و ساعت کار 9 الی 16 و حقوق 2م

استخدام منشی خانم در مطب با روزهای کار شنبه الی 4شنبه و ساعت کار 9 الی 16 و حقوق 2م

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی