آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-03-24

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب در محدوده طرشت

استخدام منشی خانم در شرکت اداری با ظاهر مناسب در محدوده طرشت

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی