آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت پخش دارویی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت پخش دارویی

1398-03-24

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت پخش دارویی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت پخش دارویی به صورت تمام وقت با حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی