آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-03-24

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر فعال و علاقه مند به پیشرفت منظم و پیگیر با حقوق ثابت

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر فعال و علاقه مند به پیشرفت منظم و پیگیر با حقوق ثابت

اسلام‌ آباد غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی